FAQ | VEEL GESTELDE VRAGEN

ANTWOORDEN EN OPLOSSINGEN

Al meer dan 30 jaar levert VWV een totaalconcept voor energie- levering voor diverse partijen wij verzorgen daarbij het volledige traject, van de levering en aanleg van meetapparatuur en meetsystemen over realtime online monitoring tot en met facturatie en incasso.

ALGEMEEN

VWV is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren en plaatsen van alle soorten meetapparatuur in (voornamelijk) projecten met een collectieve energievoorziening.

Aanvullend verzorgt VWV de kostenverdeling en eventueel het gehele facturatie- en incassotraject.

VWV werkt voornamelijk in opdracht van woningbouwverenigingen, VVE’s, energiebedrijven enz.

Ieder jaar rond dezelfde periode (einde stookseizoen) worden de meters opgenomen.
De komst van de meteropnemer wordt minstens 10 dagen vooraf schriftelijk aangekondigd.
Indien de meteropnemer u niet thuis treft zal hij een 2e beurtbrief achterlaten waarin hij eennieuwe afspraak met u voorstelt.
Indien deze nieuwe afspraak u niet gelegen komt vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons kantoor ( 0182 640 775 voor Nederland en 09 265 02 72 voor België) om een eventuele zelfopname uit te voeren en aan ons door te geven.Indien u niet reageert, zijn wij genoodzaakt uw verbruik te schatten.

In dit geval dient u contact op te nemen met uw beheerder aangezien het functioneren van radiatorenbuiten de verantwoordelijkheid valt van VWV.

Ook alle andere klachten met betrekking tot de werking van radiatoren dient u te melden aan uw beheerder.

Bij verhuizing is het belangrijk dat de meterstanden worden opgenomen. Meestal gebeurt dit door een opzichter van uw beheerder. Hiervoor dient u dus uw beheerder te verwittigen.

Het is eveneens mogelijk dat de meterstanden door VWV moeten opgenomen worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor ( 0182 640 775 voor Nederland en 09 265 02 72 voor België ). Een tussentijdse registratie betekent dat zowel de vertrekkende als nieuwe bewoner verzekert zijn van een correcte afrekening.

Als u in een complex woont waar de totale energiekosten verdeeld worden (kostenverdeling) dan is het niet mogelijk om zelf uw te betalen bedrag uit te rekenen.Het kostenverdeelsysteem is een verdeelsysteem waar de geregistreerde meterstanden uw persoonlijk aandeel in het geheel aangeven. Vooraf worden echter ook de totale kosten nog eens verdeeld in een gedeelte vast en variabel.

U kunt de geregistreerde eenheden op uw meters ook niet omrekenen naar kWh of m3 (kubieke meter) gas of liter huisbrandolie. De geregistreerde eenheden zijn dimensieloos.

Zet de verwarming 1 graad lager
Door de thermostaat overdag één graad lager te zetten, bespaart u gemiddeld zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Snel verdiend en u merkt er bijna niets van.
Warmtekostenverdelers zijn niet geijkt en dit hoeft ook niet.

Warmtekostenverdelers worden bij fabricage “getest” op alle belangrijke parameters.

Het ijken van warmtekostenverdelers is ook niet mogelijk omdat warmtekostenverdelers niet in absolute eenheden (kWh, m3 gas, l huisbrandolie) meten.

De warmtekostenverdeler meet via de warmtegeleider het verbruik aan warmte. In de warmtekostenverdeler zitten 2 temperatuuropnemers die resp. de radiatortemperatuur en ruimtetemperatuur meten.

Bij een verschil van ongeveer 4 graden Celsius zal de warmtekostenverdeler gaan tellen. Bij de plaatsing wordt in meeste gevallen een einddatum stookperiode geprogrammeerd, meestal is deze datum gelijk met het einde van de stookperiode in uw complex. Op deze datum springt de meterstand van de warmtekostenverdeler terug op 0 en begint opnieuw te tellen.

De meterstand van de einddatum wordt opgeslagen in het geheugen van de warmtekostenverdeler en is altijd te controleren (M-stand

Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Het kan zijn dat uw radiatorknop defect is, wij adviseren dit dringend te melden aan uw beheerder.Bij kleine radiatoren is het niet onmogelijk dat na het dichtdraaien van de radiatorknop warm water via de retour  terugloopt in de radiator, de radiator wordt terug een beetje warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

In de meeste gevallen gaat het over te verwaarlozen eenheden, de invloed op uw afrekening is nihil.

In vertrekken waar nooit gestookt wordt en de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt kan het zijn dat de vorstbeveiliging van de thermostatische radiatorkraan gaat werken. De radiator wordt warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

Ook is het mogelijk dat de warmtekostenverdeler een klein beetje telt als zich volgend fenomeen voordoet: Stel u heeft uw gordijnen in een klein vertrek (bv. kleine slaapkamer) geopend. Het is buiten heel warm en de zon schijnt door het raam naar binnen waardoor de temperatuur in de kleine slaapkamer oploopt. U komt thuis en u opent het raam om te luchten, de ruimtetemperatuur zal sneller dalen dan de radiatortemperatuur waardoor de warmtekostenverdeler een verschil van minstens 4 graden meet. De warmtekostenverdeler kan een klein beetje tellen. Toch gaat het hier over te verwaarlozen eenheden.

In collectief verwarmde woningen moeten stookkosten op één of andere manier over deverschillende bewoners verdeeld worden. De wijze waarop was vroeger onbelangrijk vanwege de lage energieprijzen.

Voor de eenvoud werden de stookkosten vaak hoofdelijk (volgens een vaste verhouding) omgeslagen.

Het resultaat hiervan is dat zuinige stokers meebetalen voor de minder zuinige stokers.
Door de steeds toenemende energieprijzen werd bovenvermelde verdeelmethode meer en meer in vraag gesteld.
De enige oplossing is een verdeling van de kosten op basis van het individuele verbruik. Om stookkosten te verdelen op basis van het individuele verbruik zijn er warmtemeters nodig die aangebracht worden op uw radiatoren.

Indien een meter defect is moet u dit in eerste instantie melden aan uw beheerder.Deze zal een opdracht verstrekken aan VWV voor de reparatie van de meter. De monteur van VWV zal hierna met u contact opnemen om de meter te herstellen.
Indien het reparatieverzoek niet via uw beheerder loopt kan u rechtstreeks contact opnemen met ons kantoor ( 0182 640 775 voor Nederland en 09 265 02 72 voor België).
Het vervangen, bijplaatsen of verwijderen van radiatoren valt buiten de verantwoordelijkheid van VWV.In ieder geval dient u uw beheerder te verwittigen. Het is wel mogelijk dat na vervanging of bijplaatsen van radiatoren er een meter moet herplaatst of bijgeplaatst worden.

In dit geval moet uw beheerder wederom opdracht verstrekken aan VWV. De monteur van VWV zal dan met u een afspraak maken om de meter te herplaatsen of bij te plaatsen.

Antwoord niet gevonden?

Staat uw vraag (of antwoord) niet tussen de veelgestelde vragen, dan kunt u
hieronder contact opnemen met onze klantenservice.

ONZE DESKUNDIGE KLANTENSERVICE

STAAT U GRAAG TE WOORD… EN HELPT U VERDER

VWV beschikt over een eigen gespecialiseerde klantenservice met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan. Wij helpen u graag bij uw vragen, en zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.